Meer dingen worden door gebed tot stand gebracht
dan deze wereld in haar stoutste dromen vermoedt.
(Alfred Tennyson)

 

In de videoboodschap ‘Ik gooi een steentje in de vijver’, die je hieronder kan zien, pleit ik ervoor dat christenen in Nederland de handen ineenslaan om samen te bidden voor ons land, de regering en de Kerk. Wat zou het geweldig zijn als christenen uit elk dorp en elke stad en uit wat voor gezindte dan ook, op 2 Januari aan deze dag meedoen en dat we de dag afsluiten met een gezamenlijk gebed om 20.00 uur! Stel je voor dat we dan met zoveel mogelijk christenen in heel ons land in kerken of huiskamers gezamenlijk neerknielen om ons te verootmoedigen en te bidden voor ons land, voor de regering en voor de kerk. Zou dat niet geweldig zijn? Misschien kan jij zelfs je huiskamer of kerk openzetten om dit samen met anderen te beleven. Dit vanzelfsprekend binnen de dan geldende Corona maatregelen. En wellicht is het mooi om dit samen met je kinderen te doen. Toen Josafat en het volk bij elkaar kwamen om neer te knielen en te bidden, waren de kinderen er ook bij! (2 Kronieken 20:13,18)

Bidden kan natuurlijk op verschillende wijze en in verschillende houdingen. We komen in de Bijbel staan, knielen en liggen tegen. Salomo knielt neer voor een indringend gebed (2 Kron. 6:13), Ezra en het volk knielen neer (Neh. 8:7), de profeet Elia bidt met zijn hoofd tussen zijn knieën (1 Kon. 18:42), Daniël knielt voor de open vensters (Dan. 6:11), Paulus knielt neer om te bidden (Hand. 21:5) en Jezus knielt neer om te bidden in de hof van Getsemane (Luk. 22:41).

Wie knielt komt letterlijk laag bij de grond terecht, die maakt zich klein voor God. Dat is een houding die goed past bij christenen die zich willen verootmoedigen en zich diep afhankelijk weten van God. Laten we met elkaar erkennen dat we in deze crisis God nodig hebben en samen onze knieën buigen voor Hem!

 

Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken,
laten wij knielen voor de HEERE.
Psalm 95:6

 

HOE TE BIDDEN?

De problemen waar ons land voor staat zijn immens. Het Covid-virus is direct en indirect de oorzaak van ontzettend veel verdriet, eenzaamheid, angst, pijn, onrust, frustratie, polarisatie en woede.  Niemand lijkt een oplossing te hebben voor de problemen waar onze samenleving mee worstelt.

Ik geloof dat we een verandering teweegbrengen door samen te bidden. Gebed van christenen is het belangrijkste kanaal waardoor God zijn kracht doet stromen in de samenleving. Krachtige voorbede kan het tij in ons land doen keren, op sociaal, moreel en geestelijk gebied. De kracht van bidden mag niet onderschat worden. Jakobus schrijft: ‘Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.’ (Jak. 5:16b)

God luistert zeer zeker naar gebeden, verhoort gebeden en gaat tot actie over als reactie op gebeden.

LEES MEER (PDF)

 

HOE TE VASTEN?

Op deze zondag 2 januari 2022  willen we het gebed versterken door ook te gaan vasten. En jij zal je misschien afvragen, waarom vasten? Wat is daar het belang van? Vasten is niet populair. Het lijkt eenvoudiger om 100 christenen warm te krijgen voor een barbecue, dan 5 mensen om te vasten. Toch willen we je uitnodigen om op deze dag het vasten te omarmen. We proberen hieronder onze motivatie uit te leggen.

We komen in de Bijbel regelmatig tegen dat gelovigen vasten. Vaak werd er één dag gevast (Recht. 20:26), maar soms ook langer. Ester riep de Joden op om drie dagen te vasten en Daniel vastte 21 dagen (Dan. 10:2-3). Er zijn drie gebeurtenissen beschreven waarin veertig dagen lang werd gevast: toen Mozes de Tien Geboden ontving (Ex. 34:28), toen Elia God ontmoette (1 Kon. 19:8) en toen Jezus in de woestijn beproefd werd (Mat. 4).

LEES MEER (PDF)

Meldt u aan!

Het initiatief om samen te bidden voor het land heeft veel opvolging gekregen. Wij zitten erover na te denken om dit gebedsinitiatief opvolging te laten vinden. Meldt je daarom hieronder aan. 

Aanmelding betekend dat we je op de hoogte gaan houden van mensen die samen, eenparig en met een verlangen naar eenheid God zoeken en Zijn wil voor ons land, onze regering en onze kerk.

Door je op te geven wordt je nergens lid van, en je kan je altijd en op ieder moment uitschrijven.